Pride

– Kjerneverdiene i norsk skole er toleranse, likestilling, mangfold og like rettigheter

– Vi må kalle en spade for en spade, sier kunnskapsminister Tonje Brenna, som reagerer på at Stord kristne skole ikke vil ta imot et Pride-bilde.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)
Publisert

I etterkant av terroren i Oslo 25. juni i år, sendte lokalleder ved Utdanningsforbundet på Stord, Tor Jæger Koppang, et bilde av kongen og sitatet «Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre» til alle skolene i nærområdet.

Promoterer Pride

Den private skolen Stord kristne skole, som i sin beskrivelse er «skolen for alle», takket nei til gaven.

Som begrunnelse uttalte rektor Ole Henry Halleraker til lokalavisen Sunnhordland at det må være skolen selv som står for utsmykningen av egne lokaler. Dernest ga skoleeier Tomas Moltu, tidligere bystyrerepresentant for KrF i Bergen, uttrykk for at bildet og teksten ble avvist fordi det viser støtte til en senkning av den seksuelle lavalderen og polygami.

«Vi tolker bildet dit hen at det promoterer Pride, og det er noe langt mer enn bare homofili», sa Moltu til Vårt land.

Det fikk organisasjonen FRI til å reagere. «Vi jobber ikke for å senke den seksuelle lavalder», sa FRI-leder Inge Alexander Gjestvang i en kommentar til Blikk.

Friskoler er ikke unntatt loven, ifølge Gjestvang. «Paragraf 9 A sier at skolene skal ha nulltoleranse mot krenking, og aktivt fremme helse, trivsel og læring. Jeg spør meg selv som tidligere lærer og skoleleder, hvordan de skeive elevene på Stord Kristne skole må ha det. De opplever nå at ledelsen og skoleeieren får det å være skeiv til å handle om å fremme skjulte agendaer», sa Inge Alexander Gjestvang til Blikk tidligere denne måneden.

Lovforslag mot privatskoler

FRI-lederen får støtte fra kunnskapsminister Tonje Brenna.

– Kjerneverdiene i norsk skole er toleranse, likestilling, mangfold og like rettigheter. Dette mener jeg alle skolens ansatte må være med på å fremme, sier Brenna i en kommentar til Blikk.

Regjeringen la i april fram forslag til en ny privatskolelov. Blir loven vedtatt blir det ikke lenger mulig å opprette nye private profilskoler og yrkesfagskoler.

Det vil heller ikke være mulig å utvide eksisterende tilbud av denne typen, ifølge den nye loven som skal erstatte den eksisterende friskoleloven.

– Vi må kalle en spade for en spade, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) da hun la fram forslaget på en pressekonferanse i april.

Må følge læreplanen

Den nye loven innebærer at privatskoler må representere et reelt supplement til den offentlige fellesskolen for å bli godkjent. Det kan for eksempel være skoler med en anerkjent pedagogisk retning, som steinerskoler, montessoriskoler eller internasjonale skoler.

– Vi vil stanse privatiseringen og bygge en sterkere offentlig fellesskole, sier Brenna.

Det setter den private skolen Stord kristne skole i en knipe.

– Private skoler skal enten følge læreplanene som gjelder for offentlige skoler, eller egne læreplaner som på annen måte sikrer elevene jevngod opplæring. Det er Utdanningsdirektoratet som godkjenner privatskolenes læreplaner, sier kunnskapsminister Tonje Brenna til Blikk.

Powered by Labrador CMS