Andreas Ihlang Berg.

– Prioriterte streite cis-mennesker

VID vitenskapelige høgskole arrangerte et webinar om skeive opplevelser i Den norske kirke. Men det var få skeive paneldeltakere.

Publisert Sist oppdatert

VID vitenskapelige høgskoles webinar sentrerte seg rundt arbeidslivsundersøkelsen «Å være en sak. LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i Kirken» som ble publisert i 2020. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Fafo og Kirkerådet.

I rapporten kommer det fram at bare 1 av 3 arbeidstakere i Den norske kirke med skeiv identitet oppgir å være åpne om sin identitet på arbeidsplassen, og at litt mer enn 1 av 3 er selektive med hensyn til hvem de deler informasjon med. 1 av 4 skjuler sin legning eller kjønnsidentitet. Generelt er det vanskeligst for bifile og transpersoner.

Kun 34 prosent svarte på undersøkelsen

Målet med undersøkelsen har vært å fange opp hvordan og i hvilken grad ansatte med skeiv identitet i den norske kirke utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i arbeidslivet.

Den poengterer at det oppleves som en stor belastning å tilhøre en gruppe hvor legitimiteten på arbeidsplassen stadig er under diskusjon.

I alt 5297 ansatte i Den norske kirke fikk tilsendt et spørreskjema på nett, hvorav 1801 fylte dem ut. Det utgjør en responsrate på 34 prosent.

Ansatte som oppga en lhbt+-identitet fikk spørsmål om opplevelser på arbeidsplassen knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet, mens ansatte som ikke oppga en lhbt+-identitet fikk spørsmål om holdninger til skeive og skeiv tematikk.

Det ble i tillegg til spørreskjemaet gjennomført intervjuer med 17 ansatte i kirka som identifiserer seg som lhbt+. Likevel var det stort fravær av lhbt+personer på VIDs webinar.

«En håndfull streite cis-personer»

Til tross for at rapporten er ønsket velkommen i kirka, har flere latt seg frustrere over de påfølgende diskusjonene. Blant dem er Andreas Ihlang Berg, stipendiat ved det Teologiske Fakultetet på Universitetet i Oslo og vikarprest i Grorud menighet.

I et leserinnlegg i Vårt Land skriver Berg at panelet nesten utelukkende bestod av «en håndfull streite cis-personer».

– Da blir det et problem at man ender opp med et panel som er mer opptatt av å konkludere med hvordan man skal ivareta to ulike syn i kirka, i stedet for å faktisk snakke om funnene fra rapporten, sier Berg til Blikk.

Berg mener VIDs webinar endte opp i en diskusjon om konservative og liberale syn på ekteskapet. Hen påpeker at det ble åpnet for spørsmål tidligere i webinaret, men at paneldebatten fikk lov til å stå igjen som en konklusjon.

– Hvem skulle VID ha kontaktet for å få inn et skeivt perspektiv?

– Det finnes veldig mange man kunne ha snakket med. Det er jo ganske tydelig at VID har prioritert streite cis-mennesker, fordi de mente det var viktigere. Man kunne sikkert ha funnet skeive stemmer ved høyskolen. Det er også påfallende at ingen fra kirkas lhbt-utvalg kom til, sier Berg.

Kirken rammes også av homofobi

Fafo og Kirkerådets forskningsprosjektet ble igangsatt etter flere bekymringsmeldinger knyttet til diskriminering, slitenhet, uro og trakassering i Den norske kirke, ifølge kirkeleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Berg mener det er påfallende at ingen av de andre deltakerne tok opp tråden etter psykologspesialist Kai Kroghs innlegg om institusjonalisert homofobi i kirka.

­– Vi ender heller opp med å se på en kamp mellom konservative og liberale, hvor man bruker lhbt+ som et verktøy for å iscenesette sitt eget liberale eller konservative ståsted, sier Berg.

Hen mener kirkas oppgave framover er å anerkjenne at heteronormativitet blir presentert som et nøytralt utgangspunkt. Og å slippe skeive stemmer til, slik at de ikke blir stående på sidelinjen i diskusjoner som angår dem selv.

– Dette er et strukturelt problem. Ingen i panelet kommenterte det jeg og alle jeg har vært i kontakt med har sagt: Homofobi rammer også kirka selv. Dette må den ta innover seg.

Panelet bestod av Arne Grønningsæter (medforfatter av FAFO-rapporten), Bård Mæland (rektor, VID), Lennart Persson (sykehusprest, OUS), Bernd Krupka (senterleder, Kirkelig utdanningssenter i Nord), Elise O. Søvik (studentprest i VID Oslo), Jostein Ådna (professor i NT, VID Stavanger), Kai Krogh (psykologspesialist), Aksel Johan Lund (profesjonsstudent i teologi ved VID Stavanger, prostiprest), Kristin Gunleiksrud Raaum (kirkerådsleder i Den norske kirke) og Olav Fykse Tveit (preses i Den norske kirke).

VID sier seg enig i at mangelen på skeive deltakere i panelsamtalen er problematisk, og uttaler at de ønsker debatten velkommen.

Powered by Labrador CMS