Forskning

Kvinner gift med kvinner skiller seg oftere

I en ny studie kommer det fram at nesten 60 prosent av alle ekteskap inngått mellom kvinner i 2003 endte med skilsmisse innen 2018. Tallene er betydelig lavere for ulikkjønnede ekteskap og for menn gift med menn.

Publisert

59,1 prosent av alle ekteskap inngått mellom kvinner i Norge i 2003 endte med skilsmisse innen 2018, viser en ny studie. I den samme perioden endte rundt 30 prosent av ekteskapene mellom menn og ekteskapene mellom menn og kvinner i skilsmisse.

Det er seniorforsker Rune Zahl-Olsen og professor Frode Thuen som står bak studien. De har kartlagt hvordan det har gått med alle de 5187 likekjønnede partner- og ekteskapene inngått i Norge i tidsperioden 1993-2018.

Studien viser blant annet at:

  • Sjansen for skilsmisse i løpet av ekteskapets fem første år er 2,04 ganger større for kvinner gift med kvinner, enn kvinner gift med menn. For menn gift med menn, er sjansen for skilsmisse omtrent like stor som for ulikekjønnede par.
  • Risikoen for skilsmisse synker utover i ekteskapet uansett kjønn, men for kvinner gift med kvinner er den gjennomgående høyere enn de andre.
  • I likekjønnede ekteskap mellom menn er den gjennomsnittlige aldersforskjellen 7,5 år. I likekjønnede ekteskap mellom kvinner er den 4,6 år. Mens den I ulikkjønnede ekteskap er 2,9 år.
  • Skilsmisseraten blant par i urbane strøk har siste årene har generelt vært synkende. På bygda øker den – og økningen i skilsmisser er størst blant kvinner som er gift med kvinner.
  • Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven fra 2009 ser ut til å ha hatt minimal innvirkning på antallet likekjønnede ekteskap og skilsmisser.

Likekjønnede ekteskap utgjorde kun 0,99 prosent av alle inngåtte ekteskap i Norge i perioden 1993–2018. Zahl-Olsen og Thuen baserer med andre ord statistikken på en liten gruppe, der statistiske utslag kan bli store.

I en annen studie gjort av Zahl-Olsen, kommer det fram at det i perioden 1993-2019 er likekjønnede partner- og ekteskap mellom kvinner som oftest ender i skilsmisse. Ulikkjønnede ekteskap hadde lavest skilsmisserate i samme periode.

I et intervju med Aftenposten sier Zahl-Olsen at han ikke er overrasket over tallene og at andre forskere har funnet det samme i andre land.

«Psykolog og forsker Julie Gottman peker på at likekjønnede par er spesielt gode til å snakke sammen om de dype og viktige tingene. At dette er noe tokjønnede par bør lære av. Men det ser kanskje ikke sånn ut», sier Zahl-Olsen til avisen.

Powered by Labrador CMS