Urix

Nasjonalister protesterte på sidelinjene under den polske byen Krakóws Equality March i 2018.

Er dette begynnelsen på slutten for Polens «lhbt-frie soner»?

Etter EU-kommisjonens søksmål og EU-parlamentets vedtak om likebehandling av likekjønnede par, opphever flere polske regioner sine «lhbt-frie soner».

Publisert Sist oppdatert

.

Et flertall i EU-parlamentet har stemt for å støtte et vedtaksutkast som anerkjenner likekjønnede ekteskap og registrerte partnerskap i alle EU-land. Vedtaket understreker at likekjønnede par og partnere skal behandles likt som heteroseksuelle, og at ekteskap og partnerskap inngått i ett EU-land burde anerkjennes i alle EU-land.

387 representanter i EU-parlamentet støttet vedtaket, 161 stemte mot, mens 123 representanter avsto fra å stemme.

Ikke uventet, var Ungarn blant landene som kritiserte avgjørelsen. Ungarns justisminister, Judit Varga, kaller det «et fullstendig ubegrunnet politisk vedtak».

I Polen derimot har EU-vedtaket ført til splittelse. Regionen Swiety Krzyz i det sørlige Polen, avgjorde enstemmig å fjerne merkelappen som «lhbt-fri sone» onsdag i forrige uke, ifølge Associated Press.

.

Vraker merkelappen

Ledere i Swiety Krzyz-regionen uttalte i 2019 at den såkalte «lhbtq+ideologien» truet kristne tradisjoner både i Polen og resten av Europa. Swiety Krzyz har nå erstattet det gamle vedtaket med en ny bestemmelse, som understreker familiers rett til å oppdra barn i tråd med egen tro.

Swiety Krzyz var den første polske regionen til å løsrive seg fra betegnelsen som «lhbt-fri sone». Siden 2019 har mer enn 100 polske byer og kommuner vedtatt den symbolske resolusjonen. Mange av disse lover å motsette seg «politisk korrekthet homopropaganda» og «seksualisering av polske barn», ifølge en rapport fra Europarådet.

Bart Staszewski, filmskaper og medgrunnlegger av Likestillingsmarsjen i naboregionen Lublin, mener avstemningen representerer en «stor dag for Polen og stor suksess for aktivister og sivilsamfunn.»

«Jeg er virkelig rørt», uttalte Staszewski til AP.

.

.

Lhbt+rettigheter er «ødeleggende for mennesket»

Innføringen av «lhbt-frie sonene» ble støttet av Polens regjerende parti (PiS), og har de siste årene ildnet opp under hat mot lhbt+befolkningen. PiS-ledere har omtalt homofile og transpersoner som «pedofile» og «en trussel mot nasjonen».

Landets president Andrzej Duda har hevdet at lhbt+rettigheter er «ødeleggende for mennesket» og «verre enn kommunismen». I mars kunngjorde Duda planer om å forby adopsjon for likekjønnede par, og politiet har begynt å slå ned på offentlige protester mot den intensive anti-lhbt-politikken.

Det har i Polen vært lovlig å håndheve de «lhbt-frie sonene», noe som har forverret det homofobe klimaet landets skeive befolkning allerede lever under.

Under Polens første prideparade i byen Białystok for to år siden, ble det kastet steiner og flasker mot deltakerne. Samme år løp en mann gjennom Warszawas likestillingsmarsj i Wrocław, mens han forsøkte å knivstikke de oppmøtte.

.

Anklaget for brudd på menneskerettigheter

Aktivister har oppfordret EU til å innføre sanksjoner mot Polens «lhbt-frie soner», som nå omfatter en tredjedel av landets regioner. Den globale skeive rettighetsorganisasjonen All Out leverte i september 2020 en begjæring hvor de oppfordret EU til å tvinge Polen til å «respektere prinsippene for toleranse og ikke-diskriminering». Over 340 000 mennesker signerte angivelig begjæringen.

EU svarte i mars med å erklære seg som en «lhbt-frihetssone». De kunngjorde senere et søksmål mot Polen og Ungarn, med trussel om økonomiske sanksjoner, dersom landene ikke gjeninnførte diskrimineringsvernet for lhbt+befolkningen og opphevet de såkalte «lhbt-frie sonene».

EU anklager polske ledere for å ha brutt artikkel 2 i Den europeiske unions traktat, som gir mandat til «respekt for menneskeverd, frihet, demokrati, likestilling, rettsstat og respekt for menneskerettigheter, inkludert rettigheter for personer som tilhører minoriteter.»

.

Ikke overbevist om endring

Regionen Malopolskie har etter mye diskusjon også valgt å fjerne bestemmelsen om å være «lhbt-fri». Malopolskie er den største provinsen i Polen, og er hjem til over 3,4 millioner mennesker, blant annet innbyggerne i landets nest største by, Kraków.

Flere frykter imidlertid at lovendringen ikke vil føre til noen reelle endringer for lhbt+befolkningen.

«Erklæringen om Malopolskie som «lhbt-fri sone» fra 2019 er ikke opphevet, det er rom for ytterligere diskusjoner og tolkninger», skriver Tomasz Urynowicz, tidligere rådmann i den polske konservative politiske alliansen Zjednoczona Prawica, på Twitter.

Malopolskie -leder, Jan Duda, som også tilfeldigvis er far til president Andrezj Duda, hevdet at anti-lhbt-lovgigningen «har blitt misforstått».

«Vi kan ikke simpelthen nekte for det som ble sagt i 2019», sier Jan Duda til Reuters.

.

Powered by Labrador CMS